REFORMA DE PISO EN VIGOREFORMA DE PISO EN VIGO

Vigo

Promotor: privado

Proxecto: 2016

Fin de Obra: 2016Intervención nunha vivenda situada no Casco Vello de Vigo, onde se propón unha nova distribución acomodándonos ao muro de carga que cruza a mesma pola metade. Este muro sérvenos para separar a zona de día da de noite. Ademais aproveitamos a súa inclinación para colocar nel os elementos de almacenaxe.

Búsqueda de amplitude e luminosidade nas estancias, aproveitándonos dos recursos cos que conta o propio piso tales como os grandes ocos e os teitos altos.