CASA CARROREHABILITACIÓN DE VIVIENDA EN SAN TOMÉ

Cambados

Promotor: privado

Proxecto: 2016

Fin de Obra: -


Nun núcleo tradicional de vivendas de tradición mariñeira, ofrécesenos a posibilidade de rehabilitar unha antiga vivenda empregada como almacén.

Atopámonos cun predio de pequenas dimensións e entre medianeiras, o cal foi intervido na súa fachada con anterioridade, e estaba totalmente baleiro no seu interior.

A proposta adáptase á envolvente e procura aproveitar todos os recursos da mesma, desenvolvendo o programa en dous andares, coa zona de día na primeira planta e a denoite na superior. A búsqueda de iluminación natural é un dos factores primordiais. Para iso proxectamos un lucernario que ilumina os dous andares.

A pedra, a madeira e maila propia luz conforman o interior desta vivenda, que malia ser actual, adáptase a un espazo tradicional e cultural singular, tal como é o núcleo de Santo Tomé en Cambados.